Welkom op de site van het oncologie netwerk Zaanstreek-Waterland. 

Het netwerk biedt kwalitatief hoogwaardige begeleiding aan mensen voor, tijdens en/of na een behandeling van kanker in alle fasen van het ziekteproces.

Om een optimaal vangnet te vormen voor oncologische zorg rondom de patiënt in de buurt werkt een breed scala aan zorgverleners, die aantoonbaar gespecialiseerd zijn in oncologische zorg binnen het eigen vakgebied, nauw samen in het netwerk oncologische zorg in de eerste lijn Zaanstreek/Waterland.


Kernwaarden voor de zorgverleners binnen het netwerk zijn:

  • Persoonlijke aandacht;
  • Individuele zorg op maat;
  • Optimale samenwerking;
  • Werken volgens laatste inzichten en geldende richtlijnen.

De oncologische patiënt heeft recht op de meest optimale zorg afgestemd op zijn/haar behoefte op een locatie naar keuze. Door specifieke kennis en aandacht voor de patiënt wordt een nazorg plan op maat gemaakt. Een nauwe samenwerking tussen de verschillende zorgverleners, die betrokken zijn bij de zorg van de individuele patiënt is noodzakelijk om de patiënt optimaal te begeleiden en te ondersteunen.

De onderlinge samenwerking, zowel binnen het netwerk, als met relevante samenwerkingspartners zoals (huis)artsen, verpleegkundigen en specialisten, kenmerkt zich door korte lijnen. De aangesloten zorgverleners zijn goed op de hoogte van elkaars deskundigheid en expertise en verwijzen indien nodig naar elkaar door. 

Het netwerk beschikt over een actuele zorgkaart waarop zowel patiënten als verwijzers kunnen zien waar de deskundige zorgverleners werkzaam zijn. De zorgverleners binnen het netwerk voldoen aan gestelde kwaliteitseisen en werken volgens de actuele landelijke richtlijnen en protocollen. De deskundigheid en ervaring wordt op peil gehouden door scholing, onderlinge intervisie en het uitwisselen van de ontwikkelingen op oncologisch vakgebied.

Voor vragen kunt u contact opnemen met 1 van onze zorgverleners. Iedere zorgverlener binnen het netwerk heeft zich gespecialiseerd in oncologische problematiek.

Deze specialisten vindt u terug onder het kopje contact.