Psychosociale ondersteuning

Het grootste deel van de mensen die met kanker te maken krijgen ervaren psychische en sociale klachten. Dat dit niet zo vreemd is spreek voor zich, want kanker zet je hele leven op zijn kop en probeer daar maar weer eens een balans in te vinden. Dat kan behoorlijk lastig zijn. Alles om je heen verandert: je toekomst, je relaties, contact met vrienden, je werk, het vertrouwen in je lichaam. En andere angsten en onzekerheden die voorheen niet aan de orde waren dienen zich zomaar aan. Niets is meer hetzelfde en dat vraagt om een nieuwe aanpassing om ermee om te kunnen gaan.

Daarnaast heeft iedereen al een rugzakje te dragen met ervaringen vanuit het verleden. De meesten kunnen daar prima mee door het leven. Alleen als daar dan nog eens kanker bijkomt, wordt het een heel stuk zwaarder.

Bij veel problemen kun je er alleen of samen met je naasten prima uitkomen en voor sommige situaties is het goed om ervaren en gespecialiseerde hulp in te zetten. Dit omdat die uw situatie vanuit een ander perspectief bekijkt en benadert dan de ouders, partner of kinderen die vaak met hun eigen emoties zitten die in de meeste gevallen niet altijd samengaan met degene die de ziekte heeft.

Daarnaast kan gespecialiseerde psychosociale begeleiding niet alleen na de behandeling maar ook in combinatie met de lichamelijke behandeling een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven.

De begeleiding geldt voor iedere fase van ziek-zijn

 • Na de diagnose
 • Tijdens de lichamelijke behandeling
 • Na de behandeling/ tijdens herstel
 • Als de ziekte weer terug
 • Als er geen behandelopties meer zijn


Wanneer komt psychosociale begeleiding bij kanker van pas?

 • Angst voor de dood of om weer te durven leven
 • Angst voor terugkeer van de ziekte
 • Vermoeidheid
 • Leren omgaan met het ziek-zijn
 • Angst voor terugkeer van de ziekte
 • De verandering in relaties
 • Reduceren van stress en angst
 • Terugkeer in het arbeidsproces
 • Weer vertrouwen krijgen in de toekomst
 • Het weer oppakken van het leven na de behandelingen
 • Als er geen behandelopties meer zijn
 • Zingevings- of andere levensvragen
 • Begeleiding in de laatste levensfase

Cliënten en hun naasten

Niet alleen patiënten worden begeleid. Ook partners, ouders, kinderen en andere naasten kunnen steun krijgen in deze lastige en vaak zware periode.

Onze specialist hierin is:

Jacco Bouwes