Voetzorg

Een oncologisch voetzorgverlener (OVV) verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Een OVV is opgeleid om voeten van oncologische patiënten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen en de voeten te verzorgen.

Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat kan te maken krijgen met bijwerkingen aan de voet door de behandeling met chemotherapie of doelgerichte therapie. U kunt last krijgen van blaren, infecties, pijn of gevoeligheid. Een oncologisch voetzorgverlener signaleert deze klachten, en kan u helpen met het bieden van de juiste voetzorg om de klachten te verminderen zodat u uw dagelijkse activiteiten kunt blijven doen zoals u gewend bent.

De OVV-er zal de oncologische voetzorg altijd afstemmen met uw oncoloog of het oncologisch behandelteam. Dit is van belang omdat de lichamelijke weerstand in een bepaalde periode van de behandeling laag kan zijn en er dan tijdelijk geen voetzorg gegeven mag worden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van u als kankerpatiënt ondersteund.

De huid en de nagels van de voet hebben een belangrijke signaalfunctie. Veranderingen kunnen een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam. Een oncologisch voetzorgverlener speelt hierin een belangrijke rol.

Onze specialist hierin is:

Wendy Jarigsma